Ligos

Dažniausiai sveiki vaikai ir pradėję lankyti lopšelį-darželį, neserga dažniau nei įprastai. Mes taip pat visais būdais stengiamės užtikrinti, kad mažyliai sirgtų kuo mažiau. Tačiau pasitaiko, kad atėjęs į naują kolektyvą mažylis gali susirgti, ir tai įvyksta dėl kelių priežasčių…

Kodėl?

1. Dažnai atėjimas į lopšelį-darželį sutampa įgimto imuniteto pabaiga;

2. Mažylis neturi imuniteto „nepažįstamiems“ virusams – jis turi susiformuoti;

3. Natūraliai vaikai dažniau peršąla rudenį, tai taip pat sutampa su lopšelio lankymo pradžia;

4. Prie visų šitų veiksnių prisideda stresas. Darželio lankymas – svarbus gyvenimo įvykis ir žingsnis į naują etapą ne tik mažyliui, bet ir visai šeimai.

Grupės auklėtojos negali priimti vaiko į grupę, jei (ištrauka iš Lietuvos higienos normos HN 75:2018) :

  1. Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos būklių požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų.

Vaikui susirgus grupėje, jis yra izoliuojamas nuo kitų vaikų. Tėveliai informuojami telefonu ir privalo pasiimti mažylį per 1 valandą!