Adaptacija

Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija turi specifinių bruožų. Jis pirmą kartą atsiskiria nuo šeimos ir namų aplinkos. Mes padedame tėvams išspręsti visus su vaikų adaptacija susijusius klausimus.

Mums

kiekvienas vaikas unikalus

Pasiruošimą būsimiems pokyčiams rekomenduojame tėvams pradėti nuo savęs:

  • motyvuotai apsispręsti dėl atžalos darželio lankymo;
  • sąmoningai pasirinkti darželį;
  • susipažinti su personalu, aplinka, ugdymo programa, dienotvarke;
  • pasitikėti profesionalia pedagogų komanda;
  • pozityviai nusiteikti;
  • aptarti vaiko sėkmingos adaptacijos individualų planą su ugdytojais;

Mūsų požiūris į vaiko adaptacija remiasi įsitikinimu, kad kiekvienas vaikas yra unikalus ir skirtingai reaguoja į pokyčius. Atėję į darželį, tėvai papasakos apie savo vaiko asmenines savybes ir kartu su pedagogais sudarys jam tinkamiausią adaptacijos planą!