Priėmimo tvarka

Kviečiame atvykti (iš anksto telefonu susitarus dėl susitikimo laiko) apsidairyti, pasikalbėti ir susipažinti.

Kaip viskas vyksta?

Kai apsisprendžiate dėl lopšelio-darželio lankymo, pasirašoma sutartis ir paliekamas ar pervedamas stojamasis mokestis, kuris yra vienkartinis ir negrąžinamas. Vieta rezervuojama ir laukiame jūsų mažylio!

Likus savaitei iki lankymo pradžios, dar kartą primename apie numatytą lankymo datą su detalia pirmosios dienos informacija.